Information

Information till deltagare, sponsorer och besökare som inte är direkt tävlingsrelaterat samlar vi under denna rubrik. Bra-att-veta-grejer alltså!

SMS-tjänst

För att snabbt nå ut med viktig och/eller brådskande information kommer vi att använda oss av en sms-tjänst under SM-dagarna. Det kan vara allmän information, påminnelser om särskjutningar, ändringar i startprogrammet, prisutdelningar osv.