Marknadsplats

Marknadsbesökare

På marknadsplatsen kommer besökare att hitta de av tävlingens sponsorer som är på plats. Platsen är förstås även öppen för andra handlare och utställare som vill visa upp sina produkter för SM-deltagarna.

Allteftersom vi tar in utställare kommer de att presenteras med en kort beskrivning över vilka de är och vad de säljer/visar upp.

Marknadsutställare?

Vid vår tävling kommer vi alltså att arrangera en marknad. Om ni önskar delta bör ni kontakta oss snarast för mer information. Har ni ett företag och vill närvara på området så krävs ett skriftligt godkännande av SM-organisationen. Vi kan behöva neka tillträde till platsen beroende på exklusivitetskrav i tecknade sponsoravtal, tillståndsproblem, platsbrist etc.

De som begär (och får) en plats behöver inte betala något för den. Eventuella önskemål man har (tält, el etc.) som SM-organisationen antingen tillhandahåller eller måste anskaffa externt så erhålls det till självkostnadspris så länge det är något som SM-organisationen kan tillhandahålla/anskaffa.

Kontakta oss vid intresse eller om du har några frågor.
Vänligen använd e-postformuläret!