Tävlingscentrum

Områdeskarta

“1” (svart): Flygplatsvägen 26
“1” (blå): Upprop
“2”: Parkering
“3”: Marknadsplats
“4”: Tävlingscentrum

Förtäring

Vid tävlingscentrum kommer det finnas möjlighet till förtäring.

Sekretariat

Vapenkontroll

Särskjutning

Särskjutningar genomförs vid dagens slut, varje dag. Äger rum på station 1.

Jury

Juryn består av en representant från respektive landsdel.
Ärenden som ska behandlas av jury lämnas in till sekretariatet på därför avsedd blankett.

Prisutdelningar

Medaljutdelning sker efter särskjutning. Prisutdelningar sker så snart det är möjligt.